Vi har tagit fram en utbildning för restauranginspektörer efter att flera kommuner efterfrågat en sådan utbildning. Denna bygger på samma kunskapsnivå som AAS (Ansvarsfull Alkoholservering) men utgår från hur man skall observera och dokumentera för att tydligt beskriva vad man sett vid tillsynen.

Vi börjar med en kort genomgång om alkohol, skaderisker och dess medicinska verkningar så inspektörerna förstår vad man skall titta efter och vad som är förväntad tid innan alkoholen syns.

Vi går igenom vad en tillsyn är och syftet med denna. Hur man skall lägga upp och förbereda sig för tillsynen utifrån Handbok Tillsyn som Folkhälsomyndigheten tagit fram.

Vi går därefter in på hur tillsynen kommer att bli om man börjar utifrån och arbetar sig inåt. Här har vi fokus på de delar i alkohollagen som är viktigast vid tillsynen på respektive entré, matsal, bar, toaletter, kök marknadsföring osv.

Utbildning sker enligt ”Toftahill-modellen” vilket innebär att föreläsare, med stor kunskap om serveringsverksamheter, genomför utbildningen tillsammans med lokala alkoholhandläggare som skall bidra med den kommunala tolkningen av olika paragrafer.

Dagen avslutas med att vi under några timmar ser några filmer som sedan skall dokumenteras i kommunens tillsynsprotokoll och som vi sedan diskuterar för att dokumentationen skall vara på det sätt som behövs för att handläggarna skall få ett fullgott underlag.

 

TOFTAHILL UTBILDNING

Toftahill Utbildning genomför årligen utbildningar för ca 100 kommuner, flera länsstyrelser, regioner, högskolor och företag från Ljusdal i norr till Trelleborg i söder. För ytterligare information ring Jan Eriksson på 0708-83 93 35 eller skicka e-post till Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.