Ambitionen med utbildningen är att få deltagarna att ifrågasätta sina invanda arbetsmetoder och att informera om hur lagstiftningen ser ut och hur denna skall tolkas.

Det är viktigt att det finns en röd tråd genom hela utbildningen, varför vi samordnar utbildningspassen om alkoholens medicinska verkningar, alkohollagen, narkotikainformation och konflikthantering.

Dag 1
Alkoholens medicinska verkningar

Den första delen inleds med 1,5 timmes genomgång om alkoholen och dess medicinska effekter på kroppen.

Detta kopplas sedan till de sociala aspekterna och samhällets kostnader. Avslutningsvis påvisas hur man kan stärka sin kontroll över gästernas alkoholintag och undvika en farlig konsumtion.

Detta material är framtaget av Jan Eriksson på Toftahill Utbildning tillsammans med Unda Lönnqvist på STAD och Kent O Johnsson, alkoholforskare på Malmö Högskola.

Alkohollagen
Utbildning sker enligt ”Toftahill-modellen” vilket innebär att föreläsare, med stor kunskap om serverings-verksamheter, genomför utbildningen tillsammans med alkoholhandläggare och ordningspolis. Detta upplägg visar att bransch och myndighet ofta har samma syn på hur alkohollagen skall användas i praktiken. I utbildningen blandas föreläsning, diskussioner, filmer och gruppdiskussioner. Syftet är att deltagarna ska förstå att deras gäster har samma förväntningar på ordning, nykterhet och serveringen som de själva har.

Före utbildningen anpassas bilderna med logotyper och faktauppgifter som stämmer med det som gäller för länet/kommunen. Vi går igenom Power Point materialet tillsammans med handläggare och poliser vid ett besök på plats hos kunden. Vi samordnar utbildningen och fördelar vilka bilder som föreläsaren, handläggaren och polisen skall prata till och vilka frågor de ska besvara.

Till utbildningen finns föreläsarkopia med frågor och kommentarer och åhörarkopior (som även finns på engelska) med rader för anteckningar.

Utvärdering
Dag 1 avslutas med en utvärdering som vi sammanställer åt kunden.

Dag 2
Narkotikainformation.

Narkotika är ett ökande problem i samhället och då även för serveringsställena. Här bör någon från polisens narkotikagrupp informera om den lokala narkotikasituationen, hur personalen kan känna igen de vanligaste drogerna och hur man skall agera när detta upptäcks ute på restaurangerna.

Om det inte är möjligt att få dit någon från narkotikapolisen så har vi ett material som vi själva kan använda som bygger på filmer och ren faktainformation.

Prov
Ett pedagogiskt prov på 30 frågor, som kommer från Folkhälsomyndigheten, används för att säkerställa att utbildningen varit tydlig och för att kontrollera att kursdeltagarna har förstått Alkohollagens regler.

Provet finns även på engelska om så behövs.

Konflikthantering
Besvärliga gäster och jobbiga situationer är vanliga problem på serveringsställena. Kunskap om hur man genom sitt eget agerande och sin kommunikation kan mildra en konflikt eller kanske undvika att problem uppstår i relationen med gäster och mellan personal är kursens sista inslag.

Vi använder vanligtvis CUAB (Cavena Utveckling AB), som är Sveriges främsta och mest bokade konflikthanteringsföreläsare. De kommer under tre timmar att hjälpa grupperna förstå kommunikation, kroppsspråk m.m. som behövs för att gästkontakterna sköts så smidigt som möjligt och att gästerna får en så optimal upplevelse som möjligt.

Provgenomgång och utvärdering
Provet rättas under dagen och efter konflikthanteringen görs en skrivningsgenomgång.

Även dag 2 avslutas med en utvärdering som vi sammanställer åt kunden.

Samtliga föreläsare använder humor och igenkänning för att göra dagarna ”kortare” och att grupperna skall gå från utbildningen med känslan att man kan göra skillnad på ett positivt sätt som både ökar trivsel och intäkter.

 

TOFTAHILL UTBILDNING

Toftahill Utbildning genomför årligen utbildningar för ca 100 kommuner, flera länsstyrelser, regioner, högskolor och företag från Ljusdal i norr till Trelleborg i söder. För ytterligare information ring Jan Eriksson på 0708-83 93 35 eller skicka e-post till Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.